Grønnsaker eller hijab?

Man hører folk si at når foreldre bestemmer at barnet skal bruke hijab så er dette tvang. Siden barnet er for ungt til å reflektere over sin religion og tro mener man at hun ikke skal bruke hijab – enkelte snakker også om å forby bruken av dette plagget. Men er det virkelig tvang når foreldrene oppdrar barna sine slik de selv ønsker?

FNs konvensjon om barns rettigheter sier at barnet har rett til tanke- overbevisnings- og religionsfrihet. Men det står også at staten skal også respektere foreldrenes rett til å veilede sine barn i slike spørsmål.(artikkel 14). Dette betyr at om foreldrene vil at datteren skal bære hijab, så er det en rettighet som internasjonale lover anerkjenner.

Om vi nå velger å se bort fra lover og regler og kun baserer argumentene på det som kalles sunt norsk bondevett, så kommer følgende problemstillinger opp. Er det tvang å døpe et barn på noen måneder når barnet selv ikke er i stand til å si ja til dette? Burde man ikke vente til barnet er gammelt nok til å velge selv? Hva når foreldrene kler barnet etter eget ønske? Er det tvang å sende barnet på skolen med en genser han eller hun ikke liker? Er det tvang å fore barnet med grønnsaker? Dette er banale eksempler og noen vil si at det ikke går an å sammenligne grønnsaker med hijab. Men den grunnleggende tanken er den samme – nemlig foreldrenes rett til å oppdra barnet sitt slik de selv vil. Så hvorfor gjøre forskjell?

Tidsskrift: 
blomster.jpg
Your rating: Ingen Average: 4 (3 votes)