Lederen

Det du holder i hendene nå, er det nye studentbladet Salam. Det er et muslimsk blad som drives av studenter på frivillig basis.

I disse dager med krig og uroligheter i verden har vi valgt å gjøre en symbolsk handling ved å velge et navn som betyr fred.

Salam er en fornyelse av bladet Tankevekkende. Vi har forandret på bladets format. Det nye formatet gjør at vi kan presentere sakene på en ny og gjennomført måte. Gjennom blant annet reportasjer, kronikker og intervjuer skal vi gi deg en ny og variert leseopplevelse. Et av målene med Salam er at bladet skal engasjere og legge opp til diskusjon og debatt. For å kunne realisere dette, trenger vi ditt bidrag. Er du glad i å skrive eller brenner du for en sak? Få det ned på papir og send det til oss, for vi er her for deg. Vi vil til slutt takke World Islamic Mission for deres støtte.

Tidsskrift: 
lederen.jpg
Your rating: Ingen Average: 3 (1 vote)