Artikler

Her en en liste over artikler som er publisert i tidsskrifter.

Speaker's Corner

Gutter og klær Jeg har lenge lurt på hvorfor jenter stadig bes om å dekke seg til, mens man aldri hører noe om gutters bekledning? Hvordan gutter skal kle seg er et ikke-tema. Selvfølgelig må man også diskutere jenters bekledning, men det virker som vi helt har glemt gutta. Gutter bør også kle seg...

Rebellen

I 5 år var han muslimenes mest profilerte talsperson. Han var både elsket og hatet. Men brant han virkelig for sakene han kjempet for eller var han bare PR-kåt? Salam har møtt juristen Abid Q. Raja (28). - Jeg blir virkelig skuffet når folk oppfatter meg som PR-kåt. Av og til er jeg kanskje lite...

Lederen

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike Muslimer har mange utfordringer i verden idag. Ett av de største problemene vi har er alle de væpnede konfliktene vi er involverte i, det være seg i Tsjetenia, Kashmir eller Palestina. Sistnevnte er den eldste, mest omtalte og kanskje den konflikten som...

Debatten rundt islam trenger en radikal kursendring

I DAGENS SEKULARISERTE NORGE er religion i alminnelighet, og islam i særdeleshet, gjenstand for kraftig kritikk fra forskjellige hold. Enkelte kristne grupper er i løpet av det siste året blitt omgjort til offentlige skyteskiver grunnet påstått homofobi og øvrig politisk ukorrekthet, mens de norske...

Ijtihad – enhver muslims plikt?

”Den beste måten å gjøre fiqh komplisert på, er å lære andre at det er enkelt”. Med denne uttalelsen ønsker Sheikh Abdul H. Murad å rette søkelyset mot den systematiske undergravingen av en av religionens viktigste kunnskapskilder; de fire lovskolene. Behov for lovskole? I den moderne tid som vi...

Hadhrat Aisha (ra)

HADHRAT AISHA (RA: måtte Allah være fornøyd med henne) er en av de mest respekterte kvinnene gjennom islamsk historie. En kvinne som var modig, ydmyk, kunnskapsrik og hadde en unik personlighet. Ideal Flere muslimske jenter svarer ofte at hun er deres forbilde, deres ideal. Men hva vet vi egentlig...

Palestinas tragedie

DEN ISRAELSKE BRUTALITETEN har ingen ende tatt for den palestinske befolkningen. Sabra, Shatila, Jenin, Deir Yassin og større og mindre byer har alle følt på kroppen okkupasjonsmaktens vold, aggresjon og terrorisme mot den sivile befolkningen den har okkupert. Bakgrunn Den nåværende palestinske...

Hvem skal til Paradiset?

”Den som gjør en ond gjerning, belønnes bare med dens like, men den som handler rett, mann eller kvinne, og er troende, disse føres inn i paradisets haver, og der blir de sørget for, uten at det regnes på det.” Koranen [Al-Mu’min 40:40] ”…de som omvender seg, og tror, og lever rettskaffent. Disse...

En reise til det hellige land

Muslimsk Studentsamfunn (MSS) og Norges Kristelige Studentforbund (NKS) planla en tur til det hellige land, Palestina. Palestina er historisk sett et viktig land for både muslimer og kristne. Det var til sammen 20 studenter fra MSS og NKS pluss en guide som reiste nedover. Søndag 21 juni pakket vi...

De er vinnere – hva er du?

NORGE HAR FORANDRET SEG. Fra å være et relativt homogent samfunn har innvandrere bidratt til å gjøre Norge mer heterogent. Nå er det minst like vanlig å se afrikanske eller asiatiske klesdrakter som det er å se lusekofter eller bunad. I det minste har denne forandringen vært åpenbar i Oslo. De er...