Artikler

Her en en liste over artikler som er publisert i tidsskrifter.

Hey, baksnakker du?

... og baktal ikke hverandre. Ville vel noen av dere like å spise kjøttet av sin døde bror? Dere ville avsky det! Så frykt Allah! Allah er tilgivende, nåderik. [K:49:12] Det som kommer frem av dette verset er at det å baksnakke er akkurat som å spise kjøtt av sin døde bror. Det å spise kjøttet av...

Butikk og etikk

Hva sier Sharia om å drive forretning og hvor like er disse prinsippene det norske samfunnets krav? Et prinsipp som går igjen er at hvis noe er direkte forbudt i Islam, så er det også forbudt å handle med dette produktet. (...) “Hvis Allah swt gjør forbruket av noe haram, gjør Han også...

Hadith

Ibn Umar´ (måtte Allah være fornøyd med han) fortalte: “Jeg var med Allahs sendebud (fredvære med han) da en mann fra ansar kom til Profeten (fred være med han) og hilste på han, og spurte: ‘Allahs sendebud, hvilke av de troende er de beste?’ Han (fred være med han) svarte: ‘De som har best...

Koranen

Den Barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, som når de uvitende tiltaler dem, svarer: «Fred!» Som tilbringer natten idet de faller ned eller står for Herrens åsyn. Som sier: «Herre, avvend helvetes straff fra oss! Straffen der er forferdelig, et sørgelig sted å være og bo.» Som...