Artikler

Her en en liste over artikler som er publisert i tidsskrifter.

Speaker's Corner

Hijab Ordet hijab blir enten misbrukt eller misforstått per i dag. Å bruke for eksempel en sterk rosa eller oransje Calvin Klein tøystykke på hode, mens leppestiften matcher med toppen og øyenskyggen matcher med hijaben er å håne hijab konseptet totalt. Enhver smart muslim vet at hijab er mye mer...

Det første mennesket: Hadhrat Adam (as)

ALLAH HAR SENDT TO TYPER PROFETER til jorden. De (rasul) med et nytt budskap i bokform og de (nabi) som kom for å advare og påminne om allerede gjeldende budskap og vei. Profetene blir på arabisk kalt rasul (sendebud og profet) og nabi (profet). For eksempel var Moses (fvmh) og Muhammed (fvmh) både...

Et liv etter døden?

VI ER BLITT SÅ OPPTATT AV VERDEN at vi nesten ikke får tid til religion. Vi løper etter verdslige ting, jobb, status osv som har midlertidig varighet, men vi bryr oss ikke om livet etter døden, som er evig. ”Nei, dere foretrekker jordelivet, men det hinsidige er bedre, og mer varig.” Koranen 87: 16...

Livets kjerne

Hvis man kaster en liten stein i et glass med vann så blir steinen liggende i vannet. Steinen blir liggende i vannet, men er atskilt fra det. Steinen er stein og vannet er vann. Men når man derimot heller farge i det samme glasset, vil vann og farge bli til ett. Nå er vannet ikke atskilt fra fargen...

Lederen

I Allahs navn , den Barmhjertige, den Nåderike Dagens Norge bærer preg av å være et flerkulturelt og heterogent samfunn. Tilstrømningen fra muslimske land, som Pakistan og Tyrkia, har i særskilt grad fremstått som omfattende – spesielt før den såkalte innvandringsstoppen i 1975. Resultatet er en...

Koranen & Hadith

“Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, og må ikke motviljen mot visse mennesker forlede dere til ikke å være rettferdige. Vis rettferdighet, dette er gudsfrykten nærmest. Frykt Gud, Gud er vel underrettet om det dere gjør.” Koranen (Almaidah, 05:08) En mann sa til profeten...

Muslimsk Studentsamfunn - fra idé til virkelighet

Den 20. mars i år fylte Muslimsk Studentsamfunn ti år. I den anledning vil det være passende med en reise gjennom MSS’ hvetebrødsdager, og se hvordan foreningen har utviklet seg fra noen få studenters tanker og idéer til dagens virkelighet. Året var 1994 og stedet var Blindern, Universitetet i Oslo...

Muslimer og vitenskap

Det er intet motsetningsforhold mellom islam og moderne vitenskap. Sannheten er at islam inspirerte frem en rekke vitenskapsmenn og fremskritt. Flere av de store vitenskapelige fremskrittene under middelalderen var et direkte resultat av muslimers ønske om å kunne praktisere sin religion bedre. I...

Allah Den Barmhjertige, Den Nåderike

I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike. Vi leser ofte denne setningen; når vi ber, resiterer Koranen eller er i gang med en ny handling. Har vi noen gang tenkt på hva slags barmhjertighet og nåde det er snakk om? Allah (swt) er ikke kun muslimers, men også ikkemuslimers Gud. Han er den...

Jihad - et misforstått begrep

Jihad som vanligvis oversettes til ”hellig krig” har vært et av de aktuelle temaene den siste tiden. De muslimske lederne har brukt jihaddoktrinen det siste århundret uansett om de har kjempet for en islamsk sak, en frigjøringskamp eller en politisk kamp. Dette har de gjort i kamp både mot ikke-...