Artikler

Her en en liste over artikler som er publisert i tidsskrifter.

Hadhrat Sawdah (ra)

Islamske kilder forteller ikke mye om hadhrat Sawdah (ra: måtte Allah være fornøyd med henne) som var datter av Zam’ah, tilhørende Quraishstammen. Moren het Shamoos, som også tilhørte en respektert stamme. Etter dødsfallet til Hadhrat Khadija (ra), var profeten Muhammed (saw: fred være med ham)...

Arrangert vs tvangsekteskap

Arrangert og tvangsekteskap lyder kjent for deg. Disse begrepene blir brukt mye i dagens debatt om ekteskap blant innvandrere. Mange setter likhetstegn mellom arrangert- og tvangsekteskap. Dette gjelder ikke bare blant ”mannen i gata”, men også de som skriver i aviser og debatterer i...

Tawba - veien til et godt liv

Anger er begynnelsen på et liv i ydmyk gudshengivenhet og fører til en sterkere bevissthet og disiplinerte handlinger. Det beste av alt er at tawba leder en til et lykkelig liv. Eller enda bedre; det leder en til to lykkelige liv. Kjent for de fleste er at religiøsitet leder en til suksess i det...

Frihet og islam

Når den amerikanske presidenten George W. Bush sier; ”They hate our freedom” (De hater vår frihet), hva mener han egentlig? Og hva menes med ”our freedom”, altså ”Vår frihet”? Som så mange andre ord er også ordet frihet etter hvert blitt et svært ladet ord. Og vi er etter hvert blitt klar over at...

Profeten Lut (as) og sodomerne

Straff for sine synder. Når blir Allah (swt) så opprørt at Han bruker direkte avstraffelse som metode? Opp igjennom islams historie, finnes det flere beretninger om folks skjebner som resultat av deres ugjerninger. I dagens samfunn kan dette virke som en uvirkelig tid, der hele folkeslag ble...

Speaker’s Corner

Misunnelse Uansett hvor man går, er det ikke til å unngå: Løgner, baksnakking, spredning av falske rykter, dobbeltmoralitet, alt er blitt så vanlig til dags. Vi er blitt så gjennomsyret av disse syndene at snart vil det bli vanskelig å gjenkjenne dem. Disse syndene som rett og slett har oppstått...

Visdom vs årsak

Mange i dag tror at shariahs kjennelse (haram, makruh, osv.) av en handling er basert på visdommen (hikmah) bak reglene. Faktum er at det er et prinsipp i fiqh at shariahs kjennelse er basert på årsaken (’illah) bak reglene. Med «årsak» mener vi beviset for regelen, og ikke hvorfor beviset er der....

Ubesvart anrop

Jeg var på vei til universitetet og så begynte det å ringe på mobilen min plutselig. Jeg svarte på det som vanlig, og de fleste gjør akkurat det samme når mobilen ringer. Det er nesten utenkelig at det ringer på mobilen og vi ikke svarer. Mange av oss svarer uansett om vi er opptatt, snakker med...

Lederen

I Allahs navn , den Barmhjertige, den Nåderike PLURALISMEN SPILLER FALLITT I den senere tid har en ny fobi inntatt det norske samfunn med stor kraft. Det er frykten mot islam og muslimer – islamofobien – som brer seg som en snikende gift i det veldige land. Muslimer i norske hus og hjem mobbes og...

Koranen & Hadith

Koranen Pris Herrens navn, den Høyeste, som skapte og formet, bestemte og ledet, som frembrakte beitemarker og lot dem bli tørre strå! Vi skal la deg forkynne (Koranen), og glem så ikke, unntatt det Gud vil. Han kjenner til det som lyder høyt, og det som holdes skjult. Vi skal lette det for deg hen...