Artikler

Her en en liste over artikler som er publisert i tidsskrifter.

Ytringsfrihetens rolle i samfunnet

Det er en del feilaktige opplysninger som har kommet frem i mediene, og til tross for at disse senere er oppklart har disse feilaktige inntrykkene satt seg hos veldig mange. Et slikt inntrykk er de danske imamenes rolle. Disse prøvde å få kontakt med danske myndigheter,men følte seg avvist. Dermed...

Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er en viktig grunnpilar i ethvert demokratisk samfunn. Men vi hører mange uttalelser og handlinger som kan være sårende og krenkende for et folkeslag på bekostning av ytringsfriheten. Spørsmålet er derfor hvor grensen går. Ja, vi bor i et fritt land som Norge og har frihet til det...

Korsfestelsen og Jesus (fred være med ham)

Islam er den eneste ikke-kristne troen som gjør det obligatorisk for alle muslimer å tro på Jesus (fvmh) for å i det hele tatt kunne kalle seg muslim. Muslimer tror på Jesus (fvmh) som en av de høytstående profeter fra Gud. Vi tror på mirakelfødselen hans og på at han ga liv til de døde og...

Viktigheten av Hadith og Sunnah

Fra tid til annen kommer det spørsmål vedrørende viktigheten av Sunnah og Hadith innen islam. Noen mener at denne kilden til kunnskap og islamsk lov kan sidestilles, og alt vi trenger kan taes fra Koranen alene, mens andre har historisk sett lagt mer vekt på ulike lærdes posisjoner der hadithene...

Muhammad (fred være med ham) - Fredsprofeten

Hvis vi kaster et blikk på profeten Muhammads (saw: fred være med ham) eksemplariske liv kommer vi helt åpenbart til å se at fred og barmhjertighet står sentralt i hele hans liv. Uansett omstendighet og situasjon har han alltid vært det beste og enestående eksempelet på fred og nåde, tålmodighet og...

De fatale sekundene

Amir var på jobb i Islamabad 8. oktober da han fikk beskjeden om at hans hjemby hadde blitt rammet av jordskjelvet. Bagh er en av de byene i Kashmir som ble hardest rammet under jordskjelvet i fjor, hvor 8157 mennesker mistet livet. Denne dagen ble livet til Amir og hans familie snudd opp ned. Amir...

Et nærmere blikk på profeten Muhammad, fred være med han

Vi har hørt at Muhammad (saw: fred være med ham) var profet, statsoverhode, samfunnsreformator og religionsstifter. Han har utvilsomt hatt stor innflytelse på verdenshistorien, men hva vet vi om personligheten hans og hvordan var han i dagliglivet? Muhammad (saw) var velbygd og litt høyere enn...

Profetens død

På en mandag, den 29. dagen i Safarmåneden i den islamske kalenderen, det ellevte året etter Hijri, deltok Profeten Muhammad (saw: fred være med ham) på en begravelse i al-Baqee’ (begravelsesplass i Madinha). På vei hjem fra begravelsen fikk han hodepine, og feber. Han ledet muslimene i bønn i...

Muhammad, den siste profeten

Allah (swt) har sendt mange profeter gjennom tidene for å veilede menneskene her på jorden. Alle hadde det samme budskapet om at ”det finnes kun én Gud og jeg er hans sendebud”. Deres oppgave var å vise folk hva rett og galt er, og hva slags konsekvenser det får man når en velger den ene eller den...

Tålmodighet og takknemlighet

En av årsakene til at vi mennesker ikke viser Allah (swt) takknemlighet, er at vi ikke ser alle de gavene han har skjenket oss. Til tross or at vi idag opplever å støte på mange ansker, er det likevel så mye å være takknemlig over. Du som tror at du er fattig, trenger å tenke litt å alt du eier....