En oppdatering

Salam redaksjonen ønsker å meddele en beklagelse ovenfor våre lesere. Vi har ikke klart å opprettholde den planlagte tidsperioden for utgivelse av vår neste utgave. Redaksjonen har hatt bemanningsproblemer. Dette er nå løst, og vi regner med at en ny utgave vil være ute i løpet av November, hvis ikke tidligere.