Om Mss

Muslimsk Studentsamfunn (MSS) er en student organisasjon som ble opprettet den 20. mars 1995 av muslimske studenter ved universitetet i Oslo. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig av alle andre organisasjoner. MSS er åpen for alle muslimske studenter i Norge uansett rase, kjønn, nasjonalitet og hudfarge.

MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam. Vi mener at muslimer må ha kunnskap både i verdslige f ag og om sin religion. Derfor ønsker vi å heve kunnskapsnivået blant muslimske studenter innen begge felter.

For å oppnå vårt formål arrangerer vi ulike aktiviteter hvert semester. Hensikten med arrangementene er at medlemmer lærer mer om Islam og utvikler sine egenskaper på alle nivåer. Dette skal gjøre muslimske studenter i stand til å møte utfordringer i fremtiden slik at de kan bidra med å utvikle samfunnet.