Om Salam

SALAM er et tidsskrift av Muslimsk Studentsamfunn (MSS) som drives på frivillig basis av studenter ved Universitetet og høyskoler i Oslo. Salam gis ut to ganger i året. MSS er en studentorganisasjon som er politisk nøytral og uavhengig av alle andre organisasjoner.

Et av de målene er å engasjere studenter og medlemmer i foreningen med å skrive om de temaer som er interessant for dem. Enkelte personer kan selv velge det de vil skrive, men vi kommer også med forslag. Vi tar opp temaer som omhandler islam og innvandrerkultur med spesiell fokus på innvandrernes situasjon i Norge. En måte å skape forståelse og toleranse mellom to kulturer er ved å lære mer om hverandre.

Vår målgruppe er primært studenter - muslimer så vel som ikke-muslimer og generelt alle andre. Vi oppfordrer våre lesere til å sende inn bidrag og fungerer slik som en arena hvor studentene og vanlige folk kan ytre seg. Bladets innhold er dermed en kombinasjon av innsendte bidrag og redaksjonens eget arbeid.

Studentpublikasjonen er allsidig og inneholder alt fra faktaartikler, aktuelle-temaer og intervjuer til tekster av mer humoristisk preg. Slik ønsker vi å informere, engasjere og øke våre leseres innsikt i temaer som interesserer mange.