Salam nr. 11

Forside Salam nr. 11.jpg
Antall sider: 
32
Periode: 
Vår 2009
Format: 
270x210
No votes yet

Artikler

Under følger en liste over alle artikler som er skrevet på denne utgaven av tidsskriftet Salam. Man får her se et utsnitt av teksten i artiklen samt muligheten for å klikke seg videre og se den fulle teksten.

Hadith

Ibn Umar´ (måtte Allah være fornøyd med han) fortalte: “Jeg var med Allahs sendebud (fredvære med han) da en mann fra ansar kom til Profeten (fred være med han) og hilste på han, og spurte: ‘Allahs sendebud, hvilke av de troende er de beste?’ Han (...

Koranen

Den Barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, som når de uvitende tiltaler dem, svarer: «Fred!» Som tilbringer natten idet de faller ned eller står for Herrens åsyn. Som sier: «Herre, avvend helvetes straff fra oss! Straffen der er...