Salam nr. 12

Forside Salam nr. 12.jpg
Antall sider: 
36
Periode: 
Høst 2009
Format: 
270x210
Your rating: Ingen Average: 4.3 (7 votes)

Artikler

Under følger en liste over alle artikler som er skrevet på denne utgaven av tidsskriftet Salam. Man får her se et utsnitt av teksten i artiklen samt muligheten for å klikke seg videre og se den fulle teksten.

Leder

Det du holder i hendene nå, er det nye studentbladet Salam. Det er et muslimsk blad som drives av studenter på frivillig basis. I disse dager med krig og uroligheter i verden har vi valgt å gjøre en symbolsk handling ved å velge et navn som betyr...

Kan tro bevises?

Mennesket har alltid vært nysgjerrig av natur. Spørsmål som hvordan universet og jorda ble til og om menneskets tilblivelse har alltid opptatt oss. Svaret har man funnet i religioner. Etter hvert som vitenskapen har utviklet seg har man begynt å gå...

Grønnsaker eller hijab?

Man hører folk si at når foreldre bestemmer at barnet skal bruke hijab så er dette tvang. Siden barnet er for ungt til å reflektere over sin religion og tro mener man at hun ikke skal bruke hijab – enkelte snakker også om å forby bruken av dette...